Pinkkeyhost.com Hotline: 08-6982-2009 HomeSupportContact Us
HOME | DOMAIN | HOSTING | RESELLER | COLO | SUPPORT | CONTACTS

การสั่งซื้อสามารถทำได้ง่ายๆเพียง 2 ขั้นตอน

  1. ทำการโอนเงินตามราคา Package ที่ต้องการใช้งาน โดยเลือกระยะเวลาการชำระล่วงหน้าได้ตามต้องการ
    หรือท่านสามารถขอใบเสนอราคาหรือสอบถามราคาที่แน่นอนก่อนโอนเงินได้ที่ spam-robot protection system หรือ 086-9822009

  2. ทำการยืนยันการโอนเงิน
    หลังจากทางเราตรวจสอบการโอนเงินและสร้าง Account ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
    ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียด username และ รหัสผ่าน กลับไปตามอีเมล์ที่แจ้งมา

- Page Created in 0.03184 Seconds -