Pinkkeyhost.com Hotline: 08-6982-2009 HomeSupportContact Us
HOME | DOMAIN | HOSTING | RESELLER | COLO | SUPPORT | CONTACTS

รายละเอียดการชำระเงิน
Click here for Payment Details in English

หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน

ชื่อบัญชี นายกรกฎ เอี่ยมโอภาส (KORAKOT EAMOPAS)
1. ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายกรกฎ เอี่ยมโอภาส (KORAKOT EAMOPAS)
ประเภท สะสมทรัพย์ สาขาอินทามระ (Intramara)
เลขที่ 138-4-25839-6

2. ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี นายกรกฎ เอี่ยมโอภาส (KORAKOT EAMOPAS)
ประเภท ออมทรัพย์ สาขาย่อย เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (The Mall Ngamwongwan)
เลขที่ 726-2-60854-3

3. ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายกรกฎ เอี่ยมโอภาส (KORAKOT EAMOPAS)
ประเภท ออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.เกษตรฯ (Kasetsart University)
เลขที่ 069-2-08428-2

4. ธ.กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี นายกรกฎ เอี่ยมโอภาส (KORAKOT EAMOPAS)
ประเภท ออมทรัพย์ สาขาย่อย เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (The Mall Ngamwongwan)
เลขที่ 463-1-06940-6

5. พร้อมเพย์
โดยหมายเลขมือถือ: 086-9822009
โดยเลขประชาชน: 3 1005 03126 46 6

การแจ้งยืนยันการโอนเงิน
สำหรับเวบโฮสติ้ง โปรดระบุรายละเอียดดังนี้ครับ
ชื่อโดเมน: yourdomain.com (โปรดตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง)
ชื่อสมาชิก: loginname (5-8 ตัวอักษร)
อีเมล์ในการติดต่อ: spam-robot protection system
เบอร์โทร: xxxxxxx
สะดวกติดต่อทาง: อีเมล์/โทรศัพท์/ทั้ง2ทาง
ชำระ: x เดือน
จำนวนเงิน: xxx บ.

สำหรับการจดโดเมนใหม่ โปรดระบุรายละเอียดดังนี้ครับ
ชื่อโดเมน: yourdomain.com (โปรดตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง)
อีเมล์ในการติดต่อ: spam-robot protection system
เบอร์โทร: xxxxxxx
สะดวกติดต่อทาง: อีเมล์/โทรศัพท์/ทั้ง2ทาง
จำนวนเงิน: xxx บ.

สำหรับการย้ายโดเมนมาจากที่อื่น โปรดระบุรายละเอียดดังนี้ครับ
ชื่อโดเมน: yourdomain.com (โปรดตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง)
Transfer Key: xxxxx (อาจเรียกว่า Authorization Key, EPP Key, Domain Secret, อื่นๆ)
Domain Status: Active/OK (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนของท่านมีสถานะเป็น Active หรือ OK แล้ว)
วันหมดอายุ: วัน/เดือน/ปี (ควรแจ้งย้ายก่อนโดเมนหมดอายุอย่างน้อย 7-30 วัน)
อีเมล์ในการติดต่อ: spam-robot protection system
เบอร์โทร: xxxxxxx
สะดวกติดต่อทาง: อีเมล์/โทรศัพท์/ทั้ง2ทาง
จำนวนเงิน: xxx บ.

สำหรับการชำระสินค้าอื่นๆ โปรดระบุรายละเอียดดังนี้ครับ
สินค้า/บริการ: xxx
รายละเอียดเพิ่มเติม: (ถ้ามี)
อีเมล์ในการติดต่อ: spam-robot protection system
เบอร์โทร: xxxxxxx
สะดวกติดต่อทาง: อีเมล์/โทรศัพท์/ทั้ง2ทาง
จำนวนเงิน: xxx บ.


สามารถแจ้งการชำระเงินได้ตามนี้ครับ
1.ทางอีเมล์
scan สลิปการชำระเงิน ส่งมาที่ spam-robot protection system

2.กรณีเร่งด่วน เช่น ต้องการเปิด account ด่วน
ข้อ 1 และ 2 จะใช้เวลาในการตรวจสอบการชำระเงินและดำเนินการให้ภายใน 4-24 ชม.
กรณีต้องการใช้งานเร่งด่วน กรุณาโทรแจ้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 086-982-2009 เพื่อทำการตรวจสอบแบบ online โดยส่งหลักฐานการชำระเงินตามวิธีข้อ 1 หรือ 2 ตามมาทีหลังได้ (โดยก่อนโทรแจ้งต้องทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว)

ข้อมูลการหักภาษี
Pinkkeyhost ดำเนินกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ให้หักภาษีค่าบริการ 3% จากราคาหน้าเว็บก่อนทำการชำระ
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้นหรือสั่งจ่ายเป็นเช็คในนาม
นายกรกฎ เอี่ยมโอภาส
หมายเลขบัตรประชาชนเลขที่ 3-1005-03126-46-6
ที่อยู่ 488 ซ.อมรพันธ์4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
พร้อมออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ส่งมาให้เราทางไปรษณีย์
โดยทางเราจะจัดส่ง ใบเสร็จรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนไปให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
  • กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกบริการ หลังจากใช้งานไม่เกิน 30 วัน ทางโฮสยินดีคืนให้ตามมูลค่าคงเหลือ โดยหักค่าบริการเดือนแรกเต็มเดือน หากพ้นกำหนด 30 วันไปแล้ว ทางโฮสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นทางโฮสเป็นฝ่ายบอกเลิกบริการ โดยที่ท่านมิได้ทำผิดกฎของทางโฮส ทางโฮสจะคืนเงินให้ท่านตามมูลค่าคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน
  • โดเมนเนมเมื่อจดแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง
  • หากมีการปรับราคาหน้าเวบในภายหลัง ให้มีผลเฉพาะกับสมาชิกใหม่เท่านั้น สมาชิกเก่าให้ใช้ราคาเดิม ณ วันที่สมัครใช้งาน หรือมีสิทธิ์เลือกใช้ราคาตามหน้าเวบในการต่ออายุครั้งต่อไป
- Page Created in 0.022732 Seconds -